Linda Huizing (2)

Mijn naam is Linda Huizing, geboren (1986) en getogen in Gasselternijveenschemond en sinds 2016 woonachtig in Stadskanaal. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam op het gebied van operational risk management bij een grote zorgverzekeraar. Daarvoor ben ik 12 jaar werkzaam geweest in het accountantsberoep en heb ik de theoretische opleiding tot Register Accountant volbracht aan Universtiteit Nyenrode.

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtsvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD en hierin herken ik mijzelf. Voor deze waarden ga ik mij actief inzetten voor onze gemeente Stadskanaal. Vanuit mijn achtergrond heeft financiën speciale aandacht.

Ik zou graag willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het zou te betreuren zijn als we al die talenten niet zouden inzetten. De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan en blijven. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug. Vanuit de waarde verantwoordelijkheid vind ik het echter net zo vanzelfsprekend dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Een tegenprestatie betreft het volgen van een opleiding of verrichten van werkzaamheden waarbij de gemeente begeleidt naar een betaalde baan. Wij allen dragen bij aan deze uitkering door betaling van onze belastingen en dat vinden we in onze welvarende samenleving volstrekt normaal. De VVD vindt het dus even vanzelfsprekend dat de ontvanger van deze bijdragen zijn/haar steentje bijdraagt aan onze samenleving.

Ik ben voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is belastinggeld, en daarmee dus uw geld. En daarom ben ik voorstander van zo laag mogelijke tarieven voor woonlasten (zoals OZB), leges (zoals rijbewijzen, paspoorten en uittreksels) en vergunningen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een goede financiële huishouding van groot belang. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. Meevallers gebruiken we niet voor structurele extra uitgaven. En voor investeringen geldt “alleen als het noodzakelijk en niet uitstelbaar is”. In de periode 2018 tot en met 2022 moeten we namelijk wel rekening houden met het reeds bekende begrotingstekort. Op landelijk niveau heeft de VVD het begrotingstekort opgelost. Voor de gemeente Stadskanaal zet ik mij hiervoor in!