Hans Klopstra (1)

Hans Klopstra,

lijsttrekker VVD Stadskanaal gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

Ik ben in 1961 geboren in de stad Groningen. Mijn jeugd bracht ik door in Hoogezand. Na de middelbare school ben ik werkzaam geweest bij de politie. In 1988 ben ik begonnen met mijn studie Rechten aan de RUG, in 1992 heb ik deze afgerond in de hoofdrichtingen privaatrecht, sociaal-economisch recht en ondernemingsrecht. Inmiddels ben ik 25 jaar advocaat en leid ik kantoren in Stadskanaal en Hoogezand.

De komende gemeenteraadsverkiezingen mag ik lijsttrekker van de kandidatenlijst voor de VVD in onze prachtige gemeente Stadskanaal zijn. Stadskanaal, de gemeente waar ik inmiddels ruim 20 jaar met heel veel plezier woon.

De gemeente Stadskanaal verdient een goed en krachtig lokaal bestuur. We hebben in de regio een belangrijke streekfunctie, zowel economisch als ook cultureel en recreatief vormen de diverse kernen belangrijke middelpunten van onze eigen gemeente en in de Veenkoloniale regio. In de kernen Stadskanaal en Musselkanaal moeten economische activiteiten alle ruimte krijgen voor verdere ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Ik sta voor een liberale inbreng in onze gemeenteraad. Ik maak mij sterk voor eenvoudig begaanbare en korte trajecten die kunnen leiden tot verdere ontwikkeling van onze economische harten. Ook zelf gekozen openingstijden voor winkeliers en andere ondernemers horen daar wat mij betreft bij.

Ik vind het vanzelfsprekend dat de spoorverbinding Veendam – Stadskanaal – Musselkanaal – Emmen verder wordt ontwikkeld tot een zodanige treinverbinding dat het woon/werk/studenten verkeer efficiënt en milieuvriendelijk tot stand komt. Met de trein in ongeveer 45 minuten naar de stad Groningen en in ongeveer 30 minuten naar Emmen is naar mijn mening in onze huidige tijd van overvolle wegen volstrekt logisch. Dat is ook prima te combineren met het gebruik van dit traject door de schitterende treinen van de S.T.A.R. Daarnaast is verdubbeling van de N366 vanaf Veendam, Pekela naar Stadskanaal en Ter Apel noodzaak om ook in de verdere toekomst economische ontwikkelingen vanzelfsprekend te laten zijn. Aansluiting op de Duitse autosnelweg A31 hoort daar uiteindelijk ook bij. Ik zal mij hiervoor in onze gemeenteraad en ook bij de landelijke en provinciale politiek stevig inzetten. Ook dit is voor de VVD “verbinden”.

Veilig en in een vriendelijke sfeer vertoeven in onze gemeente en in de centra daarvan is van groot belang voor onze welzijn. Zichtbare en goed herkenbare politiemensen en toezichthouders met kennis van onze gemeente en haar inwoners zijn een must. De VVD staat ook lokaal voor veiligheid en handhaving. Het maken van duidelijke afspraken daarover met de politieleiding staat bij mij hoog op de agenda.

Aan het leefklimaat in onze gemeente draagt iedereen naar kunnen bij. Ik merk vrijwel alle dagen hoezeer mensen die daartoe niet de gelegenheid denken te hebben dit toch heel graag willen. Wij, alle inwoners van de gemeente Stadskanaal, vormen onze leefgemeenschap en woonomgeving met elkaar. Niemand van ons mag daarvan uitgezonderd worden. De VVD vindt dan ook geheel terecht dat de behoefte om bij te dragen aan het welzijn in onze gemeente vanzelfsprekend is, zoals het ook vanzelfsprekend is dat zij die dat echt niet kunnen door onze gemeenschap worden ondersteund en meegenomen in onze samenleving. Ik maak mij sterk voor permanente ontwikkeling van ieder individu die dat wil. Wie een bijdrage levert aan Stadskanaal en haar inwoners levert immers ook een bijdrage aan zichzelf. Liberaal sociaal VVD beleid stimuleert de individu zich (verder) te ontwikkelen om zich blijvend betrokken en van waarde te voelen in onze Stadskanaalster gemeenschap. Zo maken we individuele schouders sterker. Ook dat is “verbindend” besturen. Ik sta daar voor.

Onstwedde, Mussel, Kopstukken, Vledderveen, Smeerling en uiteraard de andere kernen: het zijn prachtige dorpskernen en streken waar wonen, landbouw, veeteelt, natuur en recreatie samengaan. De VVD wil dit vooral zo houden. In dit gebied horen grote objecten als windmolens niet thuis.

Als lijsttrekker van de VVD-afdeling Stadskanaal sta ik voor lokale liberale politiek. De VVD staat voor een gemeentebestuur dat zich permanent realiseert dat onze inwoners doorgaans heel goed weten wat zij willen en kunnen. Een lokaal bestuur dat uw initiatieven om onze gemeente mooier en beter te maken van harte omarmt en ondersteunt, dat is waar de lokale VVD-kandidaten voor staan, dat is waar ik voor ga.

VVD: Verbinden? Gewoon. DOEN!