Goedhart Borgesius (3)

Mijn naam is Goedhart Borgesius en zat in de periode van januari 1999 tot en met maart 2014 namens de VVD al in de gemeenteraad van Stadskanaal. Ik ben geboren op 25 mei 1951 te Nieuwe-Pekela alwaar mijn ouders een bakkerij hadden. Na de lagere school ben ik na 1 jaar MULO naar het Winkler Prins Lyceum in Veendam gegaan en mijn HBS-b diploma behaald. Vervolgens vertrokken naar Bolsward voor een HBO-opleiding (Zuivelschool). Deze opleiding heb ik afgerond in 1975. Daar ook reeds toen in deze regio het werk niet voor het oprapen lag, heb ik een commerciële functie aanvaard bij Gist-Brocades(nu DSM) te Delft en heb dit 3 jaar gedaan. Ik ben in 1978 getrouwd met Antje Tempel en begonnen bij Ten Kate in Musselkanaal waar ik 38 jaar werkzaam ben geweest. Wij hebben 2 zonen die inmiddels, ook via omzwervingen in het westen, per 1 januari 2014 met hun bedrijf in oliën en vetten te Stadskanaal zijn begonnen. Last but not least rest mij te vertellen dat wij 2 schoondochters hebben. 

 VVD pleit voor een adequaat onderhoud van openbaar groen die overeenstemt met het ambitieniveau van onze gemeente. Wij stellen ons voor de staat van onderhoud te bespreken met de verschillende wijkraden die vaak als eerste aanspreekpunt worden gebruikt. Indien gewenst kan uit het budget groenonderhoud middelen worden vrijgemaakt wanneer bepaalde wijken aangeven een bepaald gedeelte van het onderhoud zelf te willen doen. Dit kan getoetst worden gedurende de jaarlijkse schouwingen die nu reeds worden gehouden. Bij voldoende interesse kunnen we overgaan tot het instellen van een prijs voor de “mooiste wijk” van Stadskanaal. Volgens de VVD kan wijkonderhoud het “Verbindend Vermogen “ van een wijk verhogen.

Onderhoud grijs en kunstwerken (o.a. bruggen en viaducten)              

Volgens de VVD dient de staat van onderhoud van een dusdanig niveau te zijn die in overeenstemming is met het gebruik van de wegen. Dat hierbij verschil wordt gemaakt tussen wegen in de wijk t.o.v. ontsluitingswegen in de wijk, bedrijfsterreinen en aansluitingswegen op verschillende provinciale wegen, is evident. Wij zien nu te vaak dat met name klinkerwegen pas hersteld worden wanneer sprake is van “verkeersonveiligheid”. De VVD vindt dat we moeten trachten om reparatie achteraf dienen om te zetten naar preventief onderhoud. Dat dit niet gaat van vandaag op morgen dat realiseren wij ons ook. Efficiency verhoging kan in onze beleving door grondwerkzaamheden (kabel,elektriciteit,riolering en gaswerkzaamheden) beter op elkaar af te stemmen.

Bruggen en viaducten dienen berekend te zijn op het doel waarvoor ze dienen. Wellicht dienen we in de komende tijd een discussie op te starten of we alle bruggen die we nu in onze gemeente hebben nog wel nodig zijn daar het onderhoud van met name bruggen duur is. De VVD stelt vast dat de afkoopsom die de gemeente heeft ontvangen van de provincie voor vervanging en onderhoud niet toereikend zal zijn om het onderhoud aan bruggen en kades op een adequaat niveau te houden.