Jan van Calker (4)

Mijn naam is Jan van Calker en ben tot 2000 akkerbouwer geweest. Daarna 15 jaar werkzaam in de handel voor gewasbeschermingsmiddelen en 10 jaar AB bestuurslid bij waterschap Hunze&Aa’s.


 De punten waar ik voor sta zijn:

  • De VVD moet meer zichtbaar worden als een partij voor ondernemers.
  • Het ondernemersklimaat moet goed zijn. Het midden- en kleinbedrijf zijn de banenmotor van de Gemeente.
  • De winkelcentra’s moeten onder andere ook aantrekkelijk zijn voor de mensen uit het buitengebied.
  • Duurzaamheid stimuleren door in te zetten op eenvoudige procedures. Zonnepanelen op daken en minder goede landbouwgronden.
  • De regelgeving moet niet al te hinderlijk zijn voor ondernemers en burgers.
  • Aan bestrijding van criminaliteit moet veel aandacht worden besteed.
  • Werkopdrachten zo veel mogelijk gunnen aan plaatselijke ondernemers, dit in verband met de werkgelegenheid.