VVD Bedrijfsbezoek aan QSIL ex Philips te Winschoten 5 juni

Op woensdag 5 juni a.s. zal in het kader van de het jaarlijkse bedrijfsbezoek georganiseerd door het Netwerk Oost Groningen een bezoek worden gebracht aan het bedrijf QSIL te Winschoten en dat heette voorheen Philips.

                                                                                     Blijham, 21 Mei 2019

 

Aan de leden en buitengewone leden
van de VVD in het Netwerk Oost-Groningen  en belangstellenden..

 

Onderwerp: VVD Bedrijfsbezoek aan QSIL ex Philips te Winschoten 5 juni


Geachte dames en heren, 

 
Op woensdag  5 juni  a.s. zal in het kader van de het jaarlijkse bedrijfsbezoek georganiseerd door het Netwerk Oost Groningen een bezoek worden gebracht aan het bedrijf QSIL te Winschoten en dat heette voorheen Philips.  

Mogelijkerwijs hebben aantal leden in het verre verleden dit bedrijf reeds een keer bezocht maar er is intussen weer veel veranderd,

 

De directie van het bedrijf heeft zich bereid getoond een VVD delegatie te ontvangen op 5 juni a.s. om 16.30.  Wij verzoeken u reeds bij de poort aanwezig te zijn om 16.15 want er zijn enkele horden te nemen voordat we binnen zijn. 

 

Het bezoek en de rondleiding zal 1,5 uur in beslag nemen.  Er zal ons geen maaltijd worden aangeboden maar er is nog ruimschoots de gelegenheid voor de ALV even iets te nuttigen met het VVD bestuur in de Rode Loper  te Stadskanaal.

U kunt zich opgeven telefonisch (0597-561100) of per mail (jwesterbeek@hetnet.nl)

 

We willen u er op wijzen dat wij aan QSIL uw naam en de schoenmaat moeten doorgeven.

Gaarne bij uw opgave uw schoenmaat noteren.

Het bedrijfsbezoek wordt  dus  gehouden op woensdag 5 juni  2019 aanvang 16.15

 

Wij hebben een korte introductie van QSIL bijgevoegd ter informatie.

 

 

Wij verzoeken u voor 1 juni kenbaar te maken of u mee wilt naar QSIL.

 

 

     Met vr Gr.   Jan J. Westerbeek

 

Namens het bestuur van VVD Netwerk Oost-Groningen.

 

Bijlage: introductie QSIL