SAMEN STERKER VERDER

VVD WESTERWOLDE HEEFT 100% VERTROUWEN IN MARK RUTTE. WIJ HOPEN OP EEN KABINET RUTTE 4

Het zijn politiek heftige tijden. In de nasleep van het debat over het formatieproces is door bepaalde partijen een discussie gestart over het leiderschap van Mark Rutte.
Politici van andere partijen hebben natuurlijk het recht op een eigen mening. Maar gelukkig is het niet aan hen om te bepalen wie onze leider is. Daar gaan wij als partij zelf over.

Mark Rutte is onze partijleider. Mark Rutte is de man die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst. Die met open vizier politiek bedrijft en vele partijen en meningen heeft weten te verbinden in oplossingen voor Nederland. Mark Rutte had en heeft onze volledige steun.

Natuurlijk gaat tien jaar dit land regeren niet zonder fouten. Waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf, zo hebben we hem de afgelopen jaren ook leren kennen.

Graag gaan we de komende tijd het gesprek met u aan. Dat doen wij in vergaderingen van lokale en thematische netwerken, regio’s, de bestuurdersvereniging en al die andere plekken waar wij elkaar (digitaal) ontmoeten. En weet ons vooral ook zelf te vinden. Waar vertrouwen geschaad is moeten we dat stap voor stap herwinnen.

Maar we vragen u ook samen met ons het hoofd koel te houden. Het zal mogelijk nog een heftige tijd worden de komende weken. Met veel berichten in de media, een mogelijk effect op de peilingen en veel mensen die een mening zullen hebben over de VVD. Dat hoort helaas ook bij de politieke strijd die gaande is. Maar het is juist aan de VVD om daarbij het oog op de bal te houden. Wij doen dit namelijk niet voor onszelf, maar voor Nederland.

Nederland zit nog steeds in een crisis. De pandemie is nog niet onder controle en onze economie heeft flinke klappen opgelopen. Het is in het belang van zoveel hardwerkende en goedbedoelende mensen in dit land, dat we doorgaan met het bestrijden van die crisis. Met samen de eindstreep halen. En als we daar zijn, ons land weer op te gaan bouwen. Wij vinden het belangrijk met dat werk door te gaan.

Tot slot zal de komende tijd het formatieproces helemaal opnieuw moeten beginnen. Gelet op de uitkomst van het debat donderdag is het eerste initiatief nu even niet aan ons. Wij zullen ons uiteraard als VVD in het belang van Nederland wel coöperatief en constructief opstellen. Hopelijk ontstaat er snel een situatie waarin ook de komende vier jaar een stabiele regering mogelijk is, met oplossingen die Nederland samen sterker verder helpen.

Christianne van der Wal - Zeggelink
Sophie Hermans