VVD Westerwolde presenteert z’n Verkiezingsprogramma 2022-2026

© Metha Eikens

Lijsttrekker Klaas Buigel van VVD Westerwolde presenteert het verkiezingsprogramma 2022-2026 bij de standerdmolen in Ter Haar.

Iedere molen heeft wind nodig, ook de Westerwoldse politiek kan een frisse én nuchtere wind uit een andere richting gebruiken.

Door GemeenteBelangen Westerwolde en PvdA ‘loopt de molen door de vang’ ofwel de kosten voor onze inwoners rijzen de pan uit. De OnroerendZaakBelasting is in 4 jaar gestegen met 27%, het afval met 53%. Inmiddels is Westerwolde de duurste woongemeente van Groningen!

Door GBW en PvdA is maar weinig nieuw beleid tot stand gekomen. ‘De molen maalt langzaam’ met name zijn visieloze stukken gepasseerd, geharmoniseerd (waarbij steeds de duurste variant is gekozen) en vooral essentiële stukken vooruit zijn geschoven.

Helaas bood één oppositiepartij menigmaal op het allerlaatste moment een uitweg en ‘draaide als een molen’.

Onder de door mevrouw Luth (GBW) gemaakte voorwaarden een overdekt zwembad kopen met een grote waslijst aan achterstallig onderhoud kunnen we alleen maar typeren als dat de koper ‘een klap met de molen heeft gehad’.

De communicatie vanuit de gemeente naar onze inwoners en voorál, in pandemie tijden, naar onze ondernemers heeft alle schijn van ‘het koren van de molen zenden’.

Onnodig ingewikkelde en lange procedures willen blijven hanteren en zodoende elke aanvraag ‘door de molen halen’ is voor de VVD onbegrijpelijk. Wij willen dit z.s.m. versimpelen en inkorten.

Als oppositiepartij is het natuurlijk makkelijk schieten op de zittende coalitie maar deze heeft het toch wel heel erg bont gemaakt, wat weer ‘koren op onze molen is’.

VVD Westerwolde wil snel woningbouwlocaties creëren, niet voor niets roepen wij al 4 jaar bouwen, bouwen en bouwen! Alle andere partijen bleven liever ‘in de tredmolen lopen’. Eerste woonvisie vaststellen (1,5 jaar), daarna afwachten provinciale goedkeuring (1 jaar) en nu is het wachten op de herziene versie van de woonvisie. De woningzoekende inwoner van Westerwolde begrijpt hier helemaal niets van.

VVD Westerwolde gaat ‘werken als een molenpaard’ voor een veilige leefomgeving waar geen plaats is voor overlast gevende buitenlanders maar wel plaats is voor een adequaat lik-op-stuk beleid en waar we gastvrij zijn voor de echte asielzoeker en met een volwaardig 24/7 functionerend politiebureau.

Ons verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Redelijk Rechts’ meegekregen waarmee wij onze positie in de komende raadsperiode willen benadrukken, ‘Rechts qua veiligheid’; nuchter wat betreft beleid en redelijk qua ondersteuning met betrekking tot iedereen die hulp nodig heeft.

Daarnaast wil VVD Westerwolde benadrukken dat we ervan overtuigd zijn dat dit verkiezingsprogramma alle liberale stemmers zal aanspreken.

Met liberale groet,

Klaas Buigel, lijsttrekker VVD Westerwolde