Westerwolde

De speerpunten van VVD Westerwolde

SPEERPUNTEN:

 

VVD gaat voor een Westerwolde:

 

·        Waar in alle woonkernen gebouwd mag worden

Alleen door het snel aanwijzen en creëren van bouwlocaties kunnen we het woningtekort aanpakken, wij willen ruimte geven aan 880 woningen.

 

·        Waar we zorgen dat gemeentelijke belastingen laag blijven

Iedere euro die door de gemeente wordt uitgegeven is afkomstig uit belastinggeld van inwoners en ondernemers. Hier dien je dus efficiënt mee om te gaan.

·        Waar iedereen zich veilig kan voelen

Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld en intimidatie is uit den boze.

·        Waar een volwaardig 24/7 politiebureau in Ter Apel is

Als asielhoofdstad van Nederland met alle overlast is een 24/7 politiebureau niet alleen onmisbaar maar een vereiste.

·        Waar we ondernemers alle ruimte geven om zich verder te ontwikkelen

Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor in onze gemeente. Door ondernemers ruimte te geven kunnen wij het ondernemerschap het beste stimuleren.

 

·        Waar procedures eenvoudiger gemaakt worden

Dit begint bij het maken van kortere en voorál begrijpelijke beleidsstukken maken.

We willen een einde maken aan de papierwinkel rond de aanvraag van een vergunningen, alsook het inkorten van termijnen. Hiermee maken we een efficiencyslag en daarnaast besparen we geld.

 

·        Waar een gemeente goed communiceert met zijn inwoners

Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet andersom.

Dat houdt in dat niet reageren op een melding van een inwoner onacceptabel is.

 

·        Waar we met het centrumplan Ter Apel aan de slag gaan

Er in samenspraak met alle belanghebbenden er voor zorgen dat het centrum vitaal blijft.

·        Waar scholing, zorg, welzijn en sport goed op orde blijven

Deze basistaken van de gemeente willen we blijven faciliteren en behouden.

·        Waar we investeren in toerisme en professioneel promoten

Zodanig dat zowel eigen inwoners als (vakantie-) gasten daarvan profiteren. Niet gericht op massatoerisme maar op de speerpunten natuur, historie, wandel- en fietsrecreatie en culturele) evenementen.

·        Waar we geen landbouwgrond meer opofferen aan natuur en zonneparken

Om de toelevering aan Avebe en Cosun te kunnen blijven waarborgen.


Voor alle actuele ontwikkelingen zie onze Facebook pagina: VVDWesterwolde