Westerwolde

De speerpunten van VVD Westerwolde

  1. Elke burger is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Wie niet mee kàn komen verdient ondersteuning, wie niet mee wil komen draagt van die keus zelf de gevolgen.
  2. Er moet een sociaal vangnet zijn voor die mensen, die niet (meer) in hun onderhoud kunnen voorzien. 
  3. De regeldruk voor burgers en ondernemers verminderen, o.a. door het intrekken van overbodige of tegenstrijdig regels. Noodzakelijke regels dienen een einddatum te hebben en op hun werkbaarheid en nut en noodzaak te worden getoetst.
  4. Sluitende begroting zonder lastenverhoging voor de burgersVoor investeringen geldt “alleen als het noodzakelijk en niet uitstelbaar is”.
  5. Kleine, krachtige lokale overheidDe gemeentebestuurders zijn er voor de burgers en niet andersom.
  6. Ruimte bieden aan ondernemers om te investeren en te innoveren. 
  7. Openbaar onderwijs moet in elk geval in de gemeente voorhanden zijn. In de onderwijskernen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde moeten voorzieningen blijven voor 0 – 12 jarigen.
  8. Elke burger moet zich veilig kunnen voelen in en buiten zijn woonomgeving.
  9. Een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Hulpverlening dient te worden aangeboden volgens het principe: één gezin, één hulpverlener en één plan.
  10. Sportvoorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle burgers.